CSA-Wat?

CSA staat voor Community Supported Agriculture – oftwel door een gemeenschap gedragen landbouw. Als deelnemer koop je een aandeel van de teelt in de vorm van een groentenabonnement, zo worden de risico’s door boer en klant samen gedragen. In geval van een overvloedige oogst delen de leden mee in de winst, net zoals de uitkomst van een slecht seizoen eveneens mee door de leden wordt gedragen.

Voor meer informatie over het CSA systeem kan u eens een kijkje nemen op de website van CSA Vlaanderen